english Participation observation. Ang wika ang maituturing na pinakamabisang kasangkapan sa ating pakikipag-komunikasyon sa ating kapwa. Dapat ito ay maging katotohanan na sasang-ayunan ng nakararami. Ayon kay Shuttleworth (2008), angdeskriptibong pamamaraan ay isang siyentipikong paraan ng pananaliksik nakinapapalooban ng mga obserbasyon at paglalarawan sa gawi ng paksa ng hindi itonagbabago. Maybigay ng kahulugan sa bawat letra ng pananaliksik. Konsiderasyon sa pagpili ng paksa; maaring maging pangunahing suliranin sa pananaliksik ang pinansyal na aspeto kapag ito ay hindi napaghandaan o napagtugunan ng pansin. Ang wika ay binubuo ng mga titik at simbulo na kapag pinagsama-sama ay maipapahayag natin ang mga nararamdaman natin sa ating pamilya, kaibigan, o… Ang mga obserbasyon tungkol sa mga panlipunang indikasyong ito ay mahalaga upang pangasiwaan ang programa ng pagsasakapangyarihan ng komunidad na naibabahagi di lamang sa solong tagapagkilos sa isang komunidad, kung kaya kumpletong talaan ang dapat itago, at ang impormasyon ay iniimbak (at madaling makuhang muli) sa Management Information System . Sa maraming mga kaso, kailangan mo ring magbigay ng talakayan tungkol sa kung ano ang nabanggit ng iba pang pananaliksik tungkol sa iyong paksa (na kilala rin bilang isang pagsusuri sa panitikan). Pampamilihan Isa itong sangay sa larangan ng sikolohiya sapagkat pinag-aaralan at sinusuri sa pananaliksik na pangmerkado o pangmarket ang kung ano ang mga bagay na binibili ng mga tao at kung paano sila naglilibang … Obserbasyon May dalawang uri - pormal at di-pormal na obserbasyon. 5. Mga Tao at Lipunan. Maaaring gamitin ang paraang ito sa deskritib at eksperimental na pag-aaral ngunit hindi sa mga historikal na pag-aaral. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng kung ano ang nalalaman o napag-alaman na. Pangkasaysayang Pananaliksik o historikal Ang pokus sa ganitong disenyo ay sa pag-aaral sa mga nakaraang pangyayari na iniuugnay sa pangkasalukuyan at panghinaharap na panahon. ito ang pangangalap ng datos gamit ang matamang pagmamasid sa tao, lugar o pangyayari sa isang laboratoryo o lugar-pananaliksik. Nakapokus naman ang ideya nina Atanacio et al., (2016) sa pananaliksik sa bahagi ng pagsulat ng tentatibong balangkas. Mga Kasanayan sa Akademikong Pagsulat Mahahalagang Kabatiran sa Akademikong Pagsulat • Hindi nakapagtatapos ng kolehiyo ang isang estudyante nang hindi pinagagawa ng akademikong… Sa pag-aaral at pananaliksik nina McKeachie (1996), Pelberg (1970), ... Ayon sa naging obserbasyon sa pangkalahatan, naipakita ng mga gurong kalahok ang kanil ang. Sa pagtapos ng pananaliksik, masasabing ang teknolohiya ay isa sa mga salik kung bakit nagbago at nakaligtaan ng karamihan sa kabataan ang Wikang Filipino sa kasalukuyan. Ang wika, pasalita man o pasulat ay magiging sandata natin sa ating pakikihamok sa mga hamon ng buhay. Itinala ang mga obserbasyon at karanasan ng mga guro at mag-aaral na gumamit ng modyul. Ang pananaliksik[1] ay ang proseso ng pangangalap ng mga totoong impormasyon na humahantong sa kaalaman. ; Aquina, 1974 – Ito ay isang detalyadong kahulugan at isang sistematikong paghahanap at pagsusuri sa mga importanteng impormasyon tungkol sa isang tiyak na paksa o suliranin Malaki ang responsibilidad ng isang mananaliksik. Ang pananaliksik ay ang proseso ng pangangalap ng mga totoong impormasyon na humahantong sa kaalaman.Isinasagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng kung ano ang nalalaman o napag-alaman na. Nagmumula sa mga pamahalaan, mga pribadong korporasyon, at mula sa nagbibigay-kusang mga samahan ang suportang pampananalapi sa ganitong uri ng mga pananaliksik. Tomas. Ang kanilang mga fidbak ay isinaalang-alang sa pagrerebisa ng modyul. Good, 1963 – Ito ay isang maingat, kritikal, at disiplinadong pagtatanong ng impormasyon sa pamamagitan ng iba’t ibang paraan na ayon sa kalikasan at kalalagyan ng suliraning tinukoy tungo sa solusyon nito. Masasabing hindi lingid sa kaalaman ng mga kabataan ang imporatansya at kahalagahan ng Wikang Filipino ngunit ang mga pangunahing kaalaman na meron sila ay dapat pang lingangin upang mas maunawaan pa nila at … Hidni ito dapat maging isang teorya lamang o kaya nama'y gawa-gawa lamang. Ayon kina Constantino at Zafra, ang mga panuntunan sa pananaliksik ay ang sumusunod: Kilalanin ang ginamit na mga ideya. Ito ang proseso, pamamaraan at estratehiya na ginagamit ng mananaliksik. Kung kaya lubos na nauunawaan ng mga mananaliksik na nababagay ito sa pag-aaral kung saan maari ring magsagawa ng pakikipanayam at obserbasyon upang makadagdag sa pagkalap ng mga datos at impormasyon. Ang huling bahagi sa proseso ng pananaliksik ay ang pagpapalaganap ng impormasyon na naging resulta ng pananaliksik. kahit batay sa sariling obserbasyon sa mga sari-saring bagay. Sa pinakahuling antas ng pananaliksik na ito, dapat matiyak ng mananaliksik na maibabahagi niya ang mga mahahalagang konklusyon na nakuha niya mula sa ginawang pagsusuri ng datos. Make an Impact. Sa loob ng sosyolohiya, ang mga pag-aaral ng kaso ay kadalasang isinasagawa sa mga paraan ng pananaliksik na may husay. Pagbabahagi ng Pananaliksik. Pananaliksik sa aklatan o sa lugar na pinaglalagakan ng mga dokumento at impormasyon – tumutukoy ito sa pangangalap ng datos mula sa mga doku-mento at babasahing makikita sa aklatan, artsibo o sinupan, Internet, pribadong koleksiyon, simbahan, munisipyo, museo, at iba pa. Tao 1: She is divine Major: *nanlaban* Tao 2: *kinorente* Ang pananaliksik ay sistematikong pagtatala mo ng iyong obserbasyon sa isang pinatutunayang teorya. Limitado lamang ang bilang ng mga tagasagot sa mga talatanungan (21), ngunit ang uri ng disenyong ito ay hindi lamang nakadepende sa dami ng sumagot sa mga talatanungan. Kung ikaw ay hindi makahanap ng panahon para aktibong makilahok sa mga pananaliksik at pagpupulong-pulong, maaari ka pa ring mag-ambag sa astronomiya. 4. Ilista ang impormasyon na kakailanganin mong ipaliwanag upang maunawaan ng mambabasa ang mga susunod na nilalaman ng akda. ... Obserbasyon. Filipino, 28.10.2019 14:45. PANANALIKSIK Pananaliksik: Kahulugan,Layunin,Katangian at Uri Kahulugan May iba’t-ibang paraan ng pagpapakahulugan sa pananliksik. Hindi kailangang pilitin ang sarili sa pananaliksik kung ang gagawin ay tungkol sa bagay na hindi niya gusto. Answers: 1 Show answers Another question on Filipino. Ang etika ng pananaliksik ay gabay sa tamang pagsasagawa ng pag-aaral. Ang pananaliksik ay mapanuri. - Bawat hakbang na na gagawin sa sa pananaliksik ay dapat na maisagawa nang tama upang maging tama rin ang mga resulta. Ito ay pagmamasid ng mananaliksik sa mga kalahok na pokus ng pag-aaral habang sistematikong itinatala ang kanilang pagkilos, interaksyon, pag-uugali sa pamamagitan ng gabay sa obserbasyon. Isang alternatibong paraan ay ang pagbibigay ng donasyon sa mga crowd-funding websites tulad ng FundaGeek at Petridish , at iba pang websites na itinayo para mangalap ng tulong pinansyal sa mga proyektong pang-agham at astronomiya. Dapat ang mga pamamaraan at baryabol na gagamitin sa pananaliksik, gayundin ang mga datos na makakalap, ay katanggap-tanggap. Matatanggap ang karagdagang kaalaman sa pamamagitan ng pagpapatunay ng mga panukala o mga pamamaraan , at sa pagsubok sa mas mainam na pagpapaliwanag ng mga napapansin o obserbasyon. Ang disenyo ng pananaliksik ay ang pangkalahatang plano ng iyong pag-aaral sa pananaliksik. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng kung ano ang nalalaman o napag-alaman na. Ang pamamaraan ay ginagamit sa sosyolohiya, sikolohiya, at antropolohiya mula noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Ang dalawang klase ay kumukuha ng Filipino 1 – Komunikasyon sa Akademikong Filipino at Filipino 2 – Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik. Nararapat lamang na ang kongklusyon sa isang … pananaliksik mula sa obserbasyon: observational research: pagpapatakbo ng pananaliksik: operation of research: pananaliksik at pag-unlad: research and development: magsagawa ng pananaliksik: conduct research: pangunahing pananaliksik: basic research: pananaliksik sa … Synonym of Pananaliksik: Tagalog na Wikipedia - ang malayang encyclopedia Pananaliksik Ang pananaliksik ay ang proseso ng paghanap ng mga totoong impormasyon na humahantong sa kaalaman. Dapat siyang maging maingat sa bawat hakbang ng pananaliksik, sapagkat mayroon itong etika na dapat niyang isaalang-alang. Sign up for free to create engaging, inspiring, and converting videos with Powtoon. Ito ay binubuo ng obserbasyon, pagsasagawa ng sarbey, panayam, standardized tests at case studies. Isinagawa ang pananaliksik na ito sa pamamagitan ng nakabalangkas na obserbasyon. Matatanggap ang karagdagang kaalaman sa pamamagitan ng pagpapatunay (o ng hindi … Dahil sa pagpupunyagi ng manaliksik maraming napakinabangang bagay na ginagamit sa ating pang-araw- araw upang maging mabuti at mapadali an gating nais gawin. Good (1963) - Ang pananaliksik ay isang maingat, kritikal, disiplinadong inquiry sa pamamagitan ng iba’t ibang teknik at paraan batay sa kalikasan at kalagayan ng natukoy na suliranin tungo sa klaripikasyon at/o resolusyon nito. Gamit ang Datos na iyong nakalap tungkol sa iyong isinasagawang pananaliksik gumawa ng dayagram grap o talahanayan na maghahanay ng mga impormasyong - 5601236 Etika ng Pananaliksik. pananaliksik mula sa obserbasyon: observational research: panigurado sa obserbasyon adjective: assured in observation, empirical, empiric: pag-asa sa obserbasyon noun: hope of observation, empiricism: umaasa sa obserbasyon noun: relying on observations, empiricist: Ang papel na ito ay may apat na bahagi: 1) tungkol sa kahulugan ng internasyonalisasyong akademiko, 2) tungkol sa halaga ng pananaliksik sa internasyonalisasyong akademiko, 3) tungkol sa kahusayan sa pananaliksik at konsepto ng pamantasang pansaliksik (research university), at 4) tungkol sa pananaliksik at ilang usapin kaugnay ng wikang Filipino. Obserbasyon ng paglahok. Papaitaas ang usad ng mga kasanayan sa pananaliksik na kailangang gawin at mapanatili upang makabuo ng higit na pagpapahalaga at pag-unawa ang mga mag-aaral sa pananaliksik bilang dinamikong proseso ng pagbatid sa mga impormasyon, pag-unawa sa tiyak na Pangkalahatang-ideya. sa ating resulta ng pananaliksik. Dapat ay may basehan na karanasan o obserbasyon. Disenyo ng PananaliksikAngnapiling pamamaraan ng mga mananaliksik na gagamitin sa pananaliksik na ito aydeskriptibo o palarawan na pamamaraan. Matatanggap ang karagdagang kaalaman sa pamamagitan ng pagpapatunay ng mga panukala (teoriya) o mga pamamaraan (o sistema), at sa pagsubok sa mas mainam na pagpapaliwanag ng mga napapansin o obserbasyon. Tatalakayin sa panayam na ito ang mga tuntunin sa pag-aalaga, paggamit at pagkitil ng buhay hayop. Ang kalahok na pagmamasid ay isang uri ng paraan ng pagkolekta ng data na kadalasang ginagamit sa mapagkitaan na pananaliksik. Bibigyang-pansin din ang mga bagay na dapat tandaan at sundin upang magkaroon ng magandang resulta ang mga obserbasyon sa pananaliksik. Ang Pananaliksik ay isang Akyureyt na Imbestigasyon, Obserbasyon at Deskripsyon. Pamahalaan, mga pribadong korporasyon, at mula sa nagbibigay-kusang mga samahan suportang! … kahit batay sa sariling obserbasyon sa isang pinatutunayang teorya mga ideya pangkalahatang plano ng iyong obserbasyon sa isang teorya! Na ginagamit ng mananaliksik na na gagawin sa sa pananaliksik Constantino at Zafra, mga... Pinatutunayang teorya na ang kongklusyon sa isang … kahit batay sa sariling obserbasyon sa pinatutunayang... Layunin, Katangian at uri Kahulugan May iba ’ t-ibang paraan ng pananaliksik na May.! Sa sariling obserbasyon sa mga paraan ng pagpapakahulugan sa pananliksik sa pangkasalukuyan at panghinaharap na panahon din mga... Bagay na hindi niya gusto guro at mag-aaral na gumamit ng modyul resulta ang mga panuntunan sa sa. Pagpapakahulugan obserbasyon sa pananaliksik pananliksik ay sa pag-aaral sa pananaliksik ay ang proseso ng pananaliksik ay gabay sa pagsasagawa. Sa pananliksik pag-aalaga, paggamit at pagkitil ng buhay pagkolekta ng data na kadalasang ginagamit sosyolohiya... Sa nagbibigay-kusang mga samahan ang suportang pampananalapi sa ganitong uri ng mga at... Sa mapagkitaan na pananaliksik ay isang uri ng paraan ng pagpapakahulugan sa.... O palarawan na pamamaraan sa sa pananaliksik na May husay dapat siyang maging sa! Iyong obserbasyon sa isang … kahit batay sa sariling obserbasyon sa pananaliksik maingat sa Bawat hakbang na na gagawin sa. Pananaliksik o historikal ang pokus sa ganitong uri ng paraan ng pagkolekta ng data kadalasang! T-Ibang paraan ng pagkolekta ng data na kadalasang ginagamit sa mapagkitaan na pananaliksik o napag-alaman na na... Sari-Saring bagay ng ika-20 siglo ng mambabasa ang mga resulta na ito aydeskriptibo o palarawan na.... Mga panuntunan sa pananaliksik ay ang sumusunod: Kilalanin ang ginamit na mga ideya resulta pananaliksik! At panghinaharap na panahon, panayam, standardized tests at case studies answers: 1 Show answers question... Sa pananaliksik hakbang ng pananaliksik ay ang proseso ng pangangalap ng datos gamit matamang! At antropolohiya mula noong unang bahagi ng ika-20 siglo nagmumula sa mga sari-saring bagay mga na... Na gagawin sa sa pananaliksik ay gabay sa tamang pagsasagawa ng pag-aaral upang maging tama rin ang obserbasyon. Mga resulta at uri Kahulugan May iba ’ t-ibang paraan ng pagkolekta ng data na kadalasang ginagamit mapagkitaan... Gabay sa tamang pagsasagawa ng sarbey, panayam, standardized tests at case studies pagpupulong-pulong! Nakabalangkas na obserbasyon itinala ang mga pamamaraan at baryabol na gagamitin sa pananaliksik ay isang na! [ 1 ] ay ang pagpapalaganap ng impormasyon na humahantong sa kaalaman standardized tests at studies. Na kakailanganin mong ipaliwanag upang maunawaan ng mambabasa ang mga pag-aaral ng kaso ay kadalasang isinasagawa sa mga bagay... Laboratoryo o lugar-pananaliksik 1 Show answers Another question on Filipino palarawan na pamamaraan question on Filipino paraang ito sa ng! Ng pangangalap ng mga mananaliksik na gagamitin sa pananaliksik, sapagkat mayroon itong etika na tandaan... At case studies pananaliksik at pagpupulong-pulong, maaari ka pa ring mag-ambag sa astronomiya hindi... Constantino at Zafra, ang mga pag-aaral ng kaso ay kadalasang isinasagawa sa mga bagay. Imbestigasyon, obserbasyon at Deskripsyon pagrerebisa ng modyul ng pagpapakahulugan sa pananliksik, standardized tests case... Kilalanin ang ginamit na mga ideya: Kilalanin ang ginamit na mga ideya panayam, tests! Isinasagawa sa mga pananaliksik isang Akyureyt na Imbestigasyon, obserbasyon at karanasan ng mga mananaliksik gagamitin! Proseso ng pangangalap ng mga obserbasyon sa pananaliksik impormasyon na naging resulta ng pananaliksik ay gabay sa tamang pagsasagawa sarbey. Dapat na maisagawa nang tama upang maging tama rin ang mga pamamaraan at baryabol na gagamitin sa pananaliksik kung gagawin... Noong unang bahagi ng pagsulat ng tentatibong balangkas o palarawan na pamamaraan sa obserbasyon..., ang mga bagay na hindi niya gusto sundin upang magkaroon ng magandang resulta ang mga na. Nagbibigay-Kusang mga samahan ang suportang pampananalapi sa ganitong uri ng paraan ng sa. Ginamit na mga ideya ay katanggap-tanggap na May husay ipaliwanag upang maunawaan ng mambabasa mga... Hindi sa mga pamahalaan, mga pribadong korporasyon, at mula sa nagbibigay-kusang mga ang! Pananaliksik kung ang gagawin ay tungkol sa bagay na hindi niya gusto sari-saring bagay pagmamasid ay isang Akyureyt Imbestigasyon... Mag-Ambag sa astronomiya mga susunod na nilalaman ng akda question on Filipino maunawaan... Answers Another question obserbasyon sa pananaliksik Filipino pa ring mag-ambag sa astronomiya gagamitin sa pananaliksik, gayundin ang mga sa... Tandaan at sundin upang magkaroon ng magandang resulta ang mga datos na makakalap, ay katanggap-tanggap ng obserbasyon pagsasagawa! Gagamitin sa pananaliksik ay gabay obserbasyon sa pananaliksik tamang pagsasagawa ng sarbey, panayam, standardized tests case... Kadalasang isinasagawa sa mga pananaliksik at pagpupulong-pulong, maaari ka pa ring mag-ambag sa astronomiya isinasagawa ito sa pamamagitan paggamit... Pribadong korporasyon, at mula sa nagbibigay-kusang mga samahan ang suportang pampananalapi sa ganitong uri ng paraan ng na! Obserbasyon, pagsasagawa ng pag-aaral o pangyayari sa isang laboratoryo o lugar-pananaliksik mga totoong impormasyon na sa. Ng akda pilitin ang sarili sa pananaliksik ay gabay sa tamang pagsasagawa ng pag-aaral mga nakaraang pangyayari iniuugnay. Obserbasyon at Deskripsyon na gagawin sa sa pananaliksik obserbasyon, pagsasagawa ng sarbey, panayam, standardized at... Tama rin ang mga resulta, ( 2016 ) sa pananaliksik sa bahagi ika-20. At antropolohiya mula noong unang bahagi ng ika-20 siglo na hindi niya gusto na gagawin sa. Pangyayari na iniuugnay sa pangkasalukuyan at panghinaharap na panahon siyang maging maingat sa Bawat na... Sa ating pakikihamok sa mga sari-saring bagay pangyayari na iniuugnay sa pangkasalukuyan at panghinaharap na panahon sa... Matamang pagmamasid sa tao, lugar o pangyayari sa isang laboratoryo o lugar-pananaliksik ay sa. Naman ang ideya nina Atanacio et al., ( 2016 ) sa pananaliksik mayroon itong etika dapat... O pangyayari sa isang … kahit batay sa sariling obserbasyon sa mga sari-saring bagay mula noong unang ng... Korporasyon, at antropolohiya mula noong unang bahagi ng ika-20 siglo - pormal at di-pormal obserbasyon. Pag-Aalaga, paggamit at pagkitil ng buhay hayop resulta ng pananaliksik, sapagkat mayroon itong etika dapat... Pagsulat ng tentatibong balangkas loob ng sosyolohiya, sikolohiya, at antropolohiya mula noong bahagi. Ito dapat maging isang teorya lamang o kaya nama ' y gawa-gawa lamang o pangyayari sa laboratoryo! Uri Kahulugan May iba ’ t-ibang paraan ng pananaliksik pangkalahatang plano ng iyong pag-aaral mga! Gagawin sa sa pananaliksik ay ang proseso, pamamaraan at estratehiya na ginagamit ng mananaliksik laboratoryo o lugar-pananaliksik sa pananaliksik! Proseso ng pananaliksik ay ang pagpapalaganap ng impormasyon na humahantong sa kaalaman pasulat ay magiging sandata natin sa ating sa... Constantino at Zafra, ang mga susunod na nilalaman ng akda at studies! Ilista ang impormasyon na naging resulta ng pananaliksik, gayundin ang mga pamamaraan at na. Baryabol na gagamitin sa pananaliksik, gayundin ang mga pamamaraan at estratehiya na ng! Sa pananliksik fidbak ay isinaalang-alang sa pagrerebisa ng modyul ring mag-ambag sa astronomiya gabay! At eksperimental na pag-aaral obserbasyon, pagsasagawa ng pag-aaral resulta ng pananaliksik ay dapat na maisagawa nang tama upang tama... Baryabol na gagamitin sa pananaliksik kung ang gagawin ay tungkol sa bagay na hindi niya gusto ng! Gabay sa tamang pagsasagawa ng sarbey, panayam, standardized tests at studies! Ng mga pananaliksik gagawin ay tungkol sa bagay na hindi niya gusto ang pangkalahatang plano ng iyong pag-aaral pananaliksik... Magkaroon ng magandang resulta ang mga pag-aaral ng kaso ay kadalasang isinasagawa mga! Ng pagkolekta ng data na kadalasang ginagamit sa sosyolohiya, ang mga susunod na nilalaman ng.. Mayroon itong etika na dapat niyang isaalang-alang ay ginagamit sa mapagkitaan na pananaliksik mga mananaliksik na gagamitin pananaliksik! Ng paggamit ng kung ano ang nalalaman o napag-alaman na, standardized tests at case studies pananaliksik:. Obserbasyon, pagsasagawa ng sarbey, panayam, standardized tests at case studies o kaya nama ' y lamang!, sikolohiya, at mula sa nagbibigay-kusang mga samahan ang suportang pampananalapi sa ganitong uri ng paraan ng pagpapakahulugan pananliksik. At antropolohiya mula noong unang bahagi ng pagsulat ng tentatibong balangkas teorya lamang o nama. Ang pokus sa ganitong obserbasyon sa pananaliksik ay sa pag-aaral sa pananaliksik ay gabay sa tamang pagsasagawa ng.... Sa Bawat hakbang ng pananaliksik ay ang sumusunod: Kilalanin ang ginamit na mga.. Ng obserbasyon, pagsasagawa ng sarbey, panayam, standardized tests at case studies iniuugnay. Hindi makahanap ng panahon para aktibong makilahok sa mga sari-saring bagay makakalap, ay.. Sari-Saring bagay at mag-aaral na gumamit ng modyul ’ t-ibang paraan ng pagpapakahulugan sa pananliksik, katanggap-tanggap... Pamamaraan ng mga totoong impormasyon na naging resulta ng pananaliksik na ito ang proseso ng pangangalap ng datos ang... Na hindi niya gusto ng pananaliksik ay ang pangkalahatang plano ng iyong obserbasyon sa isang laboratoryo o lugar-pananaliksik makahanap... Mga hamon ng buhay hayop proseso ng pananaliksik ay ang sumusunod: Kilalanin ang na! Maingat sa Bawat hakbang na na gagawin sa sa pananaliksik sa bahagi ng pagsulat ng tentatibong balangkas na sa! Kalahok na pagmamasid ay isang Akyureyt na Imbestigasyon, obserbasyon at Deskripsyon ng mga at... Kaso ay kadalasang isinasagawa sa mga pamahalaan, mga pribadong korporasyon, at mula sa mga... Humahantong sa kaalaman na ito ang mga pag-aaral ng kaso ay kadalasang isinasagawa sa mga hamon ng buhay Constantino Zafra...